גב’ אריאלה ברזילי

אריאלה ברזילי היא מנהלת מרכז פסג”ה תל-אביב-יפו

בין הפיזי לוירטואלי במרחבי הפיתוח המקצועי

בעידן שפדגוגיה עדכנית “פוגשת” את החדשנות הטכנולוגית נדרשת חשיבה מחודשת אודות מסגרות ותהליכים לפיתוח מקצועי של עובדי ההוראה.

מרכז פסג”ה  תל אביב-יפו מאמין בגישה הבנייתית לקידום הלמידה המשמעותית ומוביל פיתוח מרחבי למידה משתנים וגמישים, המזמנים מענים אישיים, צוותים ומערכתיים.

הפנייה למאמר של פרופסור נמרוד אלוני “הבניית התנסויות משמעותיות בחינוך ולמידה”- מקור למידה שמדגיש את חשיבות ההתנסויות הפרקטיות במרחבי למידה שונים ורלוונטיים לצורך קידום הלמידה המשמעותית.

הפנייה נוספת לתרגום מאמר של דרלינג המונדהמדבר בהקשר לפיתוח מקצועי של מורים.

Leave a Reply