118 -בשילוב מודל הנבחרת במרחב הכיתתי באתר הבית ספרי PBL

אסטרטגיית הוראה- למידה מבוססת פרויקטים (PBL), אפשרה לבית ספר נורדאו לחבר בין מטרות  בתחום החינוך הלשוני (כתיבת טקסט טיעוני),  מטרות בתחום החינוך לגלישה בטוחה ומטרות בתחום מיומנויות המאה ה- 21.

השאלה המניעה הייתה- חברת פייסבוק החליטה לסגור את שירות הווטאסאפ בשל התבטאויות לא הולמות. הילדים מחפשים מקורות מידע בעד ונגד על פי דעתם, ומכאן הפרויקט מתחיל כשבדרך תוצר ביניים – מכתב טיעון.

נמצא כי אסטרטגיה זו מאפשרת ללומד למידה משמעותית: רלוונטיות, מעורבות וערך לסביבה ולחברה. כמו כן היא נותנת ביטוי לייחודיות הבית ספרית: “למידה אחרת – תלמידים מלמדים תלמידים”- מודל הנבחרת. כל שיעורי השפה בכיתה ה’1 מתנהלים על פי מודל הנבחרות. הכיתה מחולקת לקבוצות עבודה כשבכל קבוצה “תלמיד מיני מורה”. לכל אחד מעמיתי הקבוצה אחריות ומחויבות להצליח בעבודה. העיקרון המרכזי של למידה בנבחרת הוא קביעת מטרה משותפת על ידי הלומדים ואחריותם להשגתה.

אסטרטגיית ‘הוראה-למידה מבוססת פרויקטים’ שולבה במסגרת קבוצת הנבחרת, כאשר לכל קבוצה מחברת דיגיטלית המשותפת לחבריה ובה ניתנות להם משימותיהם. המורה שותפה לכל אחת מהמחברות ומבצעת תהליכי משוב ובקרה.

הקבוצה עובדת על פי מודל PBL: שאלה מניעה (שאלה שמניעה את התלמידים לביצוע הפרויקט), סיעור מוחין, איסוף מידע, תוצרי ביניים, רפלקציה ופרזנטציה. כל התהליך כפוף ללוח זמנים מובנה, והא מתבצע במרחב הכיתתי, שבאתר הבית ספרי, המאפשר למידה שיתופית ב”ענן”.

 היוזמה תוצג בחדר 118

Leave a Reply