מלחינים דור 3- חדר 117

בביה”ס גורדון לאמנויות בהרצליה יוצרים קטעים מוזיקליים מתוך עולמו האישי של הילד באמצעות מחולל באייפד. המחולל נוח וקל לשימוש ומאפשר יצירתיות והפקה ברמה גבוהה.

הפקת המוסיקה בעזרת המחשב מחברת בין המרחב הפיזי לבין המרחב הווירטואלי ויוצרת אינטראקציה ביניהם. התוצר מביע את “האני” האישי בתהליך של למידה, הנבנה מתוך ידע והבנה מעמיקה של קשרים והקשרים בין תחומים ושליטה במיומנויות כמו: מיומנות קומפוזיטורית, חשיבה לוגית, התעמקות במבנה אמנותי של קטע, חשיבה ליניארית וחשיבה מרחבית ומיומנויות מחשב ומידע.

הילדים מיישמים את הנלמד ביצירת מוסיקה מתוך עשייה משמעותית, מתוך חקר, התייעצות עם תלמידים עמיתים, ניסוי ובדיקה. סביבת הלמידה מתוכננת כסדנת הפקה, לילדים חופש בחירה לגבי מקום ישיבתם והרכבם – קבוצה, זוגות או מפגשים מוזיקליים שמאחדים כלים שונים ממספר אייפדים.
בשלב המתקדם היצירות מושמעות במליאה לצורך שיפור הקטעים שנבנו. בעקבות ההאזנה מתפתח שיח קבוצתי המאפשר לתלמידים להביע את דעתם ולתת משוב ליצירות חבריהם. השיח מוביל לתובנות ולהשבחת היצירה.

היוזמה פורצת את גבולות הכיתה ויכולה להתקיים בכל מקום בו יש רשת אינטרנט.

היוזמה תוצג בחדר 117

Leave a Reply