מועצת תלמידים מרחבית- חדר 112

בתי הספר בבלי-ירושלמי שהינו “בית סייבר-לומדים במתקוון“, עירוני ד’ , איילון ואוסישקין פועלים יחד במרחב למידה עירוני. הפעילות במרחב מתרחשת מזה מספר שנים במגוון ערוצים ותחומים.

השנה התחילה לפעול במרחב מועצת תלמידים מרחבית, הכוללת נציגים מארבעת בתי הספר. המועצה המרחבית פועלת בימים אלה לקידום יוזמה למאבק בבריונות ולקידום המודעות לנושא.

הסביבות השיתופיות, שבתחילה נועדו לתת מענה למרחק הפיזי בין בתי הספר, הפכו במהלך העבודה למצע לצמיחתו של תהליך עבודה שיתופי ומתמשך לאורך השנה וקרקע להקמת מספר יוזמות דיגיטליות בהן עוסקים התלמידים בימים אלו ממש.

היוזמה תוצג בחדר 112

2 Comments

Leave a Reply