לשמוע וללמוד מעבר למרחב אחר- חדר 116

בית ספר “ניב”, בית ספר לתלמידים לקויי שמיעה עם לקויות מורכבות בגילאי 6 – 21, מתמקד בלימוד מיומנויות שפה, חשיבה ותקשורת. השימוש בטכנולוגיה מתקדמת מאפשר לתלמידנו לשמוע ולהשמיע את קולם.

בבית הספר אנו יוצרים ועוברים בין מרחבים לימודיים שונים, שכוללים התייחסות ללמידה חווייתית. במושב נציג את התפיסה הפדגוגית של השימוש במרחבים חוצי זמן ומקום, היוצרים אינטראקציה ביניהם כגון: שפה ותקשורת, צילום, אמנות ותנועה, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים שונים ומגוונים.

היוזמה תדגיש את הערך המוסף והשימוש בטכנולוגיות תקשוב ללמידה משמעותית בנושאים כגון: תקשורת, היסטוריה, כישורי חיים, ערכים ועוד.

היוזמה תוצג בחדר 116

2 Comments

  1. Pingback: Ray Ban Sunglasses

Leave a Reply