למידה בסביבה הרפתקנית בנתניה- חדר 114

מיזם עירוני במסגרתו קבוצות של מורים ותלמידים מבתי ספר יסודיים בנתניה (  ביה”ס יונתן, איתמר, יגאל אלון והלל צור) בונים משחקי הרפתקאות אינטראקטיביים ברחבי העיר.

הלמידה פורצת את גבולות הכיתה ומאתגרת את החשיבה, הן של התלמידים והן של המורים. במהלך הפרויקט התלמידים הוגים, מתכננים ובונים משחק הרפתקאות. התוצר הסופי יוצג בזירות המשחק השונות ברחבי העיר באמצעות qr code. כל עובר אורח יוכל לשחק במשחקים שיוצבו ברחבי העיר במטרה לשתף בתוצרים.

המורים והתלמידים יוצאים מבית הספר אל הקהילה והופכים מרחבים עירוניים לזירות משחק והרפתקה, כאשר כלי המשחק הוא אמצעי קצה (טאבלט, סמארטפון). זירות המשחק (המרחבים העירוניים) יכולות להיות קשורות בתכנית הלימודים הבית ספרית, בייחודיות הבית ספרית או בכל נושא אחר.

הפרויקט מזמן לתלמידים רכישת מיומנויות המאה ה-21, עבודת צוות, למידת חקר עצמאית, יוזמה, יצירתיות ונחישות בכדי לעמוד במשימה. הפרויקט גובש עם התלמידים בהדרגה עד להשלמת בניית המשחק והזמנת כלל האוכלוסייה לקחת בו חלק. הערכת התוצר נעשית על ידי המורים, המלווים את הפרויקט, על ידי התלמידים עצמם, ולבסוף על ידי האורחים המשתתפים בהרפתקה וחווים את המשחק.

היוזמה תוצג בחדר 114

Leave a Reply