חקר מתוקשב פורץ גבולות הזמן והמקום- חדר 114

בית ספר אהבת ציון, מבתי הספר המשתייכים לכוח החלוץ של “בית סייבר-לומדים במתקוון” יצר למידה בית ספרית בה כל תלמיד מכיתה א’ עד ו’ מגבש שאלת חקר, ובתהליך מתוקשב שיתופי, מבנה את התשובה.

כל תלמיד משתייך לאשכול למידה דו- גילאי על פי בחירתו, את האשכולות מובילים מורי בית הספר, תוך שהם משמשים “כוראוגרפים” של תהליכי הלמידה. התלמידים נפגשים ליום למידה שבועי במסגרת האשכולות, ואחת לשלושה שבועות יוצאים לסיור לימודי במוסד בעיר או מחוצה לה בנושא האשכול. הסיורים הלימודיים מעשירים את התלמידים במידע ומאפשרים לו להבנות ידע חדש כתשובה לשאלת החקר.

היוזמה תוצג בחדר 114

1 Comment

Leave a Reply