החוויה כמרחב ללמידה אחרת- חדר 126

ברמת גן החוויה הופכת להיות מוקד הלמידה, מרחבי הלמידה יוצאים מגבולות הכיתה, הזמן והמקום.             בבית ספר בן גוריון, התלמידים חוקרים את העיר באמצעות משחק, המשלב בין המרחב הפיזי למרחב הווירטואלי, תוך שיתוף מוזיאון בעיר.

היוזמה פורצת את גבולות מסגרת הכיתה, הזמן והמקום. באמצעות למידה חווייתית, התלמיד לומד להשתמש ולקיים דיאלוג עם מקורות שונים.

מטרת המשחק היא להנגיש מידע לקהילה אודות העיר, ובכך להעצים את תחושת השייכות של התלמידים למקום מגוריהם.

בבית ספר מורשת משה, התלמידים חוקרים, לומדים ומתנסים בקורסים בעלי זיקה אקדמית בתחומי המדע באקדמיה הבינתחומית. הלמידה מתרחשת במרחב אחר ולא שיגרתי, תוך שילוב תלמידים משכבות גיל שונות ולמידה בכיתה מעורבת – בנים בנות (בבית הספר הכיתות נפרדות), ומתן אפשרות בחירת של קורס הקרוב לליבו של הילד.

בשני בתי ספר הושם דגש על פיתוח יצירתיות, רכישת ידע חדש, עבודת צוות, שיתופיות ואחריות ללמידה.

 היוזמה תוצג בחדר 126

ביה"ס:
מורשת משה, בן גוריון
רשות:
ר"ג
אתר ביה"ס:

בן גוריון , מורשת משה

מושב וחדר:
מושב 1, חדר 126

Leave a Reply