בית ספר בענן- חדר 116

מזה שנתיים מקדמת העיר פתח תקווה תהליכי הוראה – למידה והערכה, המקדמים חדשנות, פורצים את גבולות הכיתה ומתרחשים בכל זמן ומכל מקום. כך נבנה ‘בית ספר בענן’, במסגרתו לכל תלמיד: דוא”ל, יומן, סביבה אישית ומרחבים שיתופיים, בהם מתרחשת למידה כהרחבה למימד הפיזי.

זהו המרחב האחר של פתח תקווה – מרחב המזמן למידה מגוונת, לעיתים אישית ובנושאים מסוימים שיתופית, למידה עם מסגרת אך עם הרבה מקום לחופש ולבחירה.

נציג שתי דוגמאות משני בתי ספר שונים- בית ספר עוזי חיטמן” ובית ספר “גורדון” במטרה להדגים בצורה רחבה את “בית הספר בענן”.

היוזמה תוצג בחדר 116

ביה"ס:
עוזי חיטמן ובי"ס א.ד. גורדון
רשות:
פ"ת
אתר ביה"ס:

גורדון, עוזי חיטמן

מושב וחדר:
מושב 1, חדר 116

2 Comments

Leave a Reply